Uitnodiging najaarsvergadering RTCG en clubkledinguitverkoop

Op maandag 12 november aanstaande organiseert de RTCG haar najaarsvergadering in het zaaltje achter Café De Kroon (Frieling) aan de Notenboomstraat 46, 7141 AD  Groenlo. Aanvang 20.00 uur. Het bestuur nodigt de leden hiervoor van harte uit. Bij verhindering graag een afmelding bij de secretaris via secretaris@rtcg.nl. Voor de agenda klik verder. 

Voorafgaand aan de vergadering zal van 19.00 tot 20.00 uur uitverkoop van clubkleding zijn. Kleding die we op voorraad hebben is tegen hoge kortingen te koop.

De agenda van de ledenvergadering van maandag 12 november is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen/post
3. Notulen Voorjaarsvergadering
4. Begroting 2019
5. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn voorzitter Harrie Hoitink en bestuurslid Femke Wolterink. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 2 uur voor de vergadering worden aangemeld bij een van de bestuursleden.
6. Marveldtocht
7. Dwars Deur Grolle
8. Sluitingstochten 2019 en overige clubactiviteiten
9. Evaluatie wegkapiteins
10. 40-jarig bestaan RTCG
11. Sponsoring en nieuwe kleding vanaf 2020
12. Rondvraag
13. Sluiting

OPRUIMING CLUBKLEDING

Het is bijna eind 2018 en dat betekent dat we nog 2 winterseizoenen en 1 zomerseizoen met onze huidige clubkleding moeten doen. Begin 2020 (in maart/april) verruilen we het huidige tenue voor een prachtig nieuwe RTCG-outfit. In 2019 wordt hiervoor het ontwerp gemaakt.

Op dit moment hebben we nog een redelijke voorraad kleding in allerlei maten bij Goossens in het magazijn liggen. Omdat we willen voorkomen dat we met deze kleding - die een flinke waarde vertegenwoordigd - ‘blijven zitten’, hebben we er als bestuur voor gekozen om de kleding tijdig in de uitverkoop te doen. Dus moet of wil je eigenlijk nog wat nieuwe clubkleding, grijp dan nu je kans en koop kleding tegen een flinke korting!
Deze opruiming zal plaatsvinden in het achterzaaltje van Café De Kroon (Frieling) in Groenlo, op maandag 12 november aanstaande van 19.00 tot 20.00 uur. Inderdaad, voorafgaand aan de najaarsvergadering.

LET OP: je kunt alleen contant betalen en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Via de mail heb je een overzicht gehad van de prijzen voor de kleding.