Uitnodiging najaarsvergadering RTCG op maandag 11 november 2019

Op maandag 11 november aanstaande wordt in het zaaltje achter Café De Kroon (Frielink), Notenboomstraat 46, 7141 AD Groenlo (ingang Walstraat) de voorjaarsvergadering gehouden. Aanvang 20.00 uur. Het bestuur nodigt de leden van de RTCG hiervoor van harte uit. Hierbij de agenda van de vergadering. De notulen heb je per mail ontvangen. Bij verhindering graag een mail aan de secretaris via secretaris@rtcg.nl

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen/post
 3. Notulen Voorjaarsvergadering
 4. Begroting 2020
 5. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar is secretaris Frank Harbers. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 2 uur voor de vergadering worden aangemeld bij een van de bestuursleden.
 6. Marveldtocht
 7. Dwars Deur Grolle
 8. Sluitingstochten 2020 en overige clubactiviteiten
 9. Evaluatie wegseizoen 2019
 10. 40-jarig bestaan RTCG
 11. Nieuwe kleding
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Het Bestuur