Ledenvergadering verplaatst naar zaterdagmiddag 27 november

De overheid heeft nieuwe coronamaatregelen ingesteld. Door de verplichte sluiting van de horeca om 20.00 uur, zijn we genoodzaakt om onze najaarsledenvergadering van donderdag 18 november, aanvang 20.00 uur, af te gelasten.

We vinden het als bestuur echter essentieel om de leden van de RTCG te informeren over de gang van zaken binnen de vereniging en willen graag verantwoording afleggen voor het gevoerde (financiële) beleid. Als bestuur hebben we er voor gekozen om de ledenvergadering bij hoge uitzondering op een zaterdagmiddag te houden; zaterdagmiddag 27 november 2021. We beginnen de vergadering om 15.00 uur, plaats van handeling is de serre van Sportcafé Den Elshof. Meer info in het aangepaste infobulletin dat je via de mail hebt ontvangen.

Tot de 27e november!